Vpisovanje

Obrazec izpolnjujete tako, kot vsak drug spletni obrazec. Vstopna in izstopna postaja sta obvezni, vmesna (Via) postaja pa je neobvezna in jo vpišete le, če jo potrebujete. Proporočen je vpis celega imena kraja, ni pa to nujno. Kraje lahko vpisujete brez Č, Š in Ž. Kliknite na gumb 'Vlaki danes' za vpogled relacije na trenutni dan, ali pa v okence z datumom vpišite nek drug datum ter pritisnite 'Vlaki na ta datum' za vpogled relacije na ta datum.

Zaznamki

Stran s vpogledom na izbrano relacijo si je možno zaznamovati (Zaznamek - Bookmark). Če ste izbrali gumb 'Vlaki danes', potem stran z voznim redom kaže izbrano relacijo vedno na trenutni dan. To pomeni, da bo ista povezava, ki danes kaže današnji vozni red, jutri prikazala jutrišnji vozni red. Med uporabo zaznamka le preverite, da bo datum na vrhu voznega reda res trenutni.

Zanesljivost

Kljub trudu, ki je bil vložen v zanesljivost delovanja te storitve, le-ta še vedno ni zadovoljivo zanesljiva. Aplikacija je BETA, kar pomeni, da lahko ima še neodkrite napake. Če odkrijete napako med delovanjem, mi jo prosim sporočite na naslov, ki ga najdete na mojem blogu (ccpcreations.com). V poročilu navedite, za kakšno napako gre in čimbolj natančno navedite okoliščine napake (kaj ste napisali v okenca obrazca, katerega dne (v tednu) ste napako odkrili, kakšno je sporočilo). Z Vašim poročilom o napaki mi boste pomagali izboljšati to storitev!

Vedite, da so informacije, ki jih pridobite s to storitvijo, le informativne narave. Pravzaprav so te informacije še bolj informativne narave kot informacije na uradni strani Slovenskih železnic d.o.o. Niti Slovenske železnice d.o.o., niti C.C.P. Cre@ions ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitno nastalo škodo pri uporabi informacij, pridobljenih s to storitvijo.

Blog (zunanja povezava): http://www.ccpcreations.com/